Prebieha vytváranie vášho konta v Sito CRM

Sito na prvé tri mesiace len za 3 €!

Len 3 € na 3 mesiace vám prinesú nárast komunikácie a organizácie.

Po prvých troch mesiacoch v Site uvidíte, koľkých používateľov máte aktívnych. Každý aktívny používateľ bude po troch mesiacoch spoplatnený sumou iba 6,90 €.

Nezabudnite, prvé tri mesiace máte ľubovoľný počet používateľov za 3 €.

Najprv vyplňte vaše údaje používateľa (krok 1/3):

Čo sa stane po registrácii
  • Po prijatí platby 3 € sa v databáze Sito vygeneruje váš priestor.
  • Aktivuje sa linka, ktorou budete do Sita vstupovať.
  • Príde vám informácia e-mailom, že môžete začať využívať všetky výhody Sita.
Vygenerovanie vášho priestoru v Site po prijatí platby môže trvať 5 až 10 minút.

Do Sita sme nasypali

circle-contacts

Udržiavajte kontakty

Všetky kontakty na jednom mieste - klienti, spolupracovníci, partneri, prepojení so sociálnymi sieťami, prístupní cez mobil...

circle-calendar

Sledujte aktivity v Kalendári

Prehľad aktivít, pracovné výkazy, osobný a zdieľaný kalendár, plánovanie stretnutí, zadávanie úloh, reporty, projekty...

circle-communication

Rozbehnite komunikáciu

Automatické archivovanie e-mailovej komunikácie vnútri spoločnosti aj so zákazníkmi a partnermi, sledovanie obchodných príležitostí, správa zásielok a pošty.

circle-finance

Manažujte firemné financie

Fakturácia, pokladňa, správa vkladov, výberov a prevodov, sledovanie stavu platieb a faktúr, automatické notifikácie, skladové hospodárstvo...

circle-documents

Zdieľajte dokumenty

Zdieľanie dokumentov vrámci spoločnosti aj navonok, archivovanie a verziovanie súborov, možnosť nastaviť prístupy podľa prístupových práv používateľa...

Chcem vyskúšať Sito CRM!

Vyskúšajte Sito len za 3 € na 3 mesiace.
Vyplňte základné údaje o vašej firme
a môžete hneď začať preskúmavať Sito.

Pomocou Sito CRM dokážeme efektívne spravovať celú našu agendu a vyhodnocovať efektívnosť našej práce. Vďaka integrovanej fakturácii prepojenej s výkazom činnosti máme prakticky všetko na jednom mieste a fakturácia našej práce klientom sa stáva omnoho jednoduchšou.
- Tomáš Zahradník, advokát AK ZAHRADNIK & Spol., s.r.o.